Gauteng Property Real Estate Syndication Motorcar Household Insurance Tax Planning, Johannesburg Pretoria retirement investment advice bank services bonds, south african offshore investment, risk medical schemes assurance
Gauteng Property Real Estate Syndication Johannesaburg Pretoria Motorcar Tax Planning

Doorway to Financial Security

Home Page Company Profile Latest News Contact us Help Others by Helping Yourself
~ Prime Services ~
 

Property syndication
Household Insurance

Investing in managed propertyTell the world on hellopeter.com

click here for more information...

click here for more information...
click here for our latest syndication...

Custom Search

Query for motorcar and household insurance.

Get your quote...

Investment Strategy - Retirement at the right age...

Aftrede op die regte ouderdom...

Share in the success of PPS
Portfolio Management
Property Based Investment Opportunity
CGT - Capital Gains Tax

Bond originator

find the best rates...


How to become financially
Independent

get a financial needs analysis here...Ecademy

Accepted in the ezSearch South African business directory.

 
REALCOR  CAPE

EIENDOMGEBASEERDE BELEGGINGSGELEENTHEID

English Version Here...

REALCORCAPE
                                                             
Primere Besigheid.     Realcor Cape se primêre besigheid is eiendomsontwikkeling en konstruksie van risedensiële-, kommersiële- en ligte industriële eiendom. In die verloop van sy besigheid, bied Realcor Cape van tyd tot tyd beleggingsgeleenthede aan die beleggerspubliek.

GESKIEDENIS

Realcor Cape het ontstaan in 1993 – Kommersiële Eiendomsmakelary. 
1997 – Purple Rain Properties 15 (Edms) Bpk handeldrywend as Realcor Cape.
Eie konstruksie maatskappy sedert 2004
Gelisensieer by Raad op Finansiële Dienste
Geregistreer by Raad op Eiendomsagente
Geregistreer by die Instituut van Realtors

Bouprojekte

Chablis Sekuriteits Woningkompleks – Stellenbosch.  (2004)
Crystal Creek Woonstelle – Gordonsbaai.  (2006)
Marsh Rose Mall (Geriefsinkopiesentrum) – Grabouw.  (2007)
Avignon Gastehuis – Gordonsbaai.  (2007)
Grabouw Industriële Park - 24 Fabrieke.  (2008)
Le Petit Village (Sekuriteits  Woningkompleks) – Plettenbergbaai
Blaauwberg Beach Hotel – 5 Ster Hotel

EIENDOMGEBASEERDE  BELEGGINGSGELEENTHEID

BLAAUBERG BEACH HOTEL (BBH)


Enigste 5-ster hotel te Blaauwbergstrand.
Verminder tekort in internasionale aanvraag
Voltooiing net voor 2010 sokker wêreldbeker
R 550 miljoen projek, 13 verdiepings
192 kamers, restaurant, konferensiefasiliteit
Voldoende parkering
Groen ontwikkeling

Toerisme Inligting

Toerisme het 8.8% bygedra tot BBP in 2005, 14% in 2014
2.3 m buitelanders 3de kwartaal 2007 in SA, 9.4% groei
Toename van 21% aankomstes by Kaapstad Lughawe
BBH is geleë in die snel groeiendste deel van Kaapstad
Die projek word aktief ondersteuning deur die Wes-Kaap regering
Goeie besettingsyfers word voorspel.

Beleggingsopsies

Korttermyn Leningsooreenkoms
Langer termyn Aandele Opsie

KORTTERMYN  LENINGSOOREENKOMS


Vaste koers 12 maande tydsduur.
Kapitaalgroei opsie 20% pj enkelvoudige rente.
Inkomste opsie 19% pj – rente maandeliks betaalbaar.
Kombineer kapitaal en inkomste opsies.
Opsie om aandele te koop @ ontwikkelingskoste.
100% toewysing, geen aanvangskostes.
Groei op volle beleggingsbedrag.Geen lopende of uittredingskostes.
Minimum beleggingsbedrag R 20 000.
                                                                                         
LANGER TERMYN AANDELE OPSIE

Belê @ ontwikkelingskoste.
Skuldbrief totdat aandele uitreik in 2010.
Minimum beleggingsbedrag R 100 000
A klas en B klas aandele beskikbaar.
Korttermyn beleggers – eerste opsie.

Skuldbrief:

11% pj inkomste, 8% pj kapitaalgroei.
Kapitalisering jaarliks: verdienste op hoër basis.
Aandeelhouding:

6-maandelikse belastingvrye dividend inkomste.
Markverwante kapitaalgroei.

Geprojekteerde Dividend Uitbetalings

2010:  R 19 935 477
2011:  R 23 578 674                                
2012:  R 28 081 376
2013:  R 35 435 258

Bron: Proforma Prospektus

Voordele van Belegging @ Ontwikkelingskoste

Versnelde kapitaalgroei op medium termyn
Begrote ontwikkeling R 550 miljoen
Aanbiedinge reeds van R 800 miljoen
Verbeterde risiko/rendement verhouding
Verbeterde likiditeit vir eerste beleggers


WAARSKUWING

Verbeterde risiko/rendement verhouding beteken nie risikovry nie.
Geen risikovrye belegging bestaan nie.
BBH bied wel baie goeie rendement teen risiko laer as tipies van sodanige rendement.

BELEGGINGSRISIKO – REALCOR CAPE & BBH ONTWIKKELING

Institusionele Risiko
Ondervinding
Bestuursvernuf
Finansiële beheer
Konstruksiebeheer
Solvabiliteit (Bates versus Laste)
Likiditeit - Vermoë om lopende/kort termyn verpligtinge na te komVe rlaagde Institusionele Risiko

Goeie solvabiliteit (R 50 miljoen Sep 2007)
Likiditeit: Reserwes, finansiering, konstruksie mpy
Historiese verhoogde winsgewendheid
Finansiële state: Op datum en word voortdurend nagegaan.
Goeie diversifikasie oor eiendomsektore, gebiede
Beperkte aantal projekte & blootstelling
Bestuur: finansies, kostes, kwaliteit, projekte                 
Betrokkenheid van internasionale hotel operateurs
Hoë aansien by banke                                                            
3-ledige registrasies by reguleerders

Eiendomsverwante Risiko

          Ligging.
          Suksesvolle sonering van grond.
          Suksesvolle goedkeuring van bouplanne.
          Kraglewering deur Eskom.
          Primakoers verhogings.
          Politieke Stabiliteit.
          Bestuur van die eiendom - besettingsyfers.

Verlaagde Eiendomsrisiko

Uitstekende ligging met goeie paaienetwerk.
Groeiende internasionale aanvraag.
Versnelde aanvraag: 2010 wêreldsokkerbeker.
Sterk buitelandse beleggersbelangstelling.
Internasionale hotelgroep wat bestuur gaan behartig.
Kompetisie tussen banke om projek te befonds teen gunstige finansieringskoers.
Goeie finansiële kontrole, eie konstruksie mpy wat betroubare diens lewer.
Eie kragvoorsiening, laer Eskom risiko.
Heen-en-terug busdiens na Kaapstad.
Ontsnapklousule: aandele opsie ander  beleggings.                       

BELEGGINGSEKURITEIT

Beleggingsekuriteit op Korttermyn Belegging

Kontraktuele waarborg – onbesproke rekord
Finansiering aangebied @ prima – 1.5%
Eiendom waarvan waarde steeds styg (onlangse waardasie R66 milj)
Opsie om ongenoteerde BBH aandele op te neem
Remedie aandele in enige ander ontwikkeling

Aanwending van Korttermyn Belegging

Goeie vaste inkomste = begrotingsekerheid
Inkomste & groei @ uitstekende koerse = inflasievegter
Goeie portefeulje diversifikasie
Goeie markverskanser in onseker tye
Goeie alternatief vir aandele en staatseffekte
Kort termyn bied goeie buigsaamheid
Opsie om ongenoteerde aandele in BBH op te neem

Aanwending Langer Termyn Aandelebelegging

Goeie vergelykbare inkomste met kapitaalgroei
Ontwikkelingskoste: baie goeie kapitaalgroeipotensiaal
Ontwikkelingskoste: verbeterde likiditeit
Realcor Cape 1e opsie: nog beter likiditeit
Dividendinkomste moet nog ge-analiseer word
Hoër risikoprofiel as korttermyn belegging
Beter geskik vir die lang termynbelegger

Tydsberekening van Realcor Cape BBH BeleggingMarktydsberekening om in genoteerde aandele te belê, is riskant en word nie aanbeveel nie.
Aandele het sterk geloop en is duur.
Historiese aandelekorreksies verhoog risiko.                       
Staatseffekte swak a.g.v. rentekoerse.
Rentekoerse beskerm nie teen inflasie nie.
BBH korttermyn en aandele belegging bied ‘n goeie alternatief.

Blaauwberg Beach Hotel

Home | Profile | News | Contact us |  Household Insurance & Property Syndication

Doorway to Financial Security
Search Engine Optimization       Website Marketing   Household Insurance & Property Syndication Links - SEO